• Home
• Products & Services
• News & Activities
• Download
• Webboard
FAQ
Contact Us
• Related VDO
 
  Username
:
  Password
:
     

 

Company Profile
Smart's Team
Awards & Certification
Career Options
Smart's Location
 
 
 
  Join our mailling list, stay tuned with latest updates
 
     
 
07/05/2024
View: 107162 
Free Webinar "Enhancing Procurement Management Efficiency with ePurchase Workflow in Sage 300 ERP"


   บริษัท สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด ขอเรียนเชิญลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านเข้าร่วมงาน Free Webinar "Enhancing Procurement Management Efficiency with ePurchase Workflow in Sage 300 ERP" โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

   งานสัมมนานี้ ท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพในการบริหาร Workflow เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกฝ่าย อาทิ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นต้น

  งานสัมมนานี้ท่านจะได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจ อาทิเช่น

 • Sage 300 ERP โซลูชั่นชั้นนำของระบบ ERP พร้อมฟังชั่นการทำงานที่ทันสมัย รองรับความต้องการและการใช้งานที่ง่ายขึ้น
 • ระบบ ePurchase Workflow ระบบที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ครอบคุม สามารถตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติใบคำขอซื้อ (PR-Purchase Requisitions) และใบสั่งซื้อ (PO- Purchase Order) สามารถตรวจสอบงบประมาณ (Budget) ก่อนการอนุมัติตามลำดับขั้นการทำงานและตามอำนจของบริษัท

  Agenda
     01.00 - 01.30 PM. Registration On-Line
     01.30 - 01.45 PM. Welcome & Introduction
     01.45 - 02.45 PM. Sage 300 ERP
     02.45 - 03.15 PM. ePurchase Workflow
     03.15 - 03.30 PM. Q & A

  ประโยชน์ของระบบ ePurchase Workflow

 1. ลดขั้นตอนและกระบวนการที่ซ้ำซ้อน
 2. อีเมลแจ้งเตือนการอนุมัติสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
 3. ช่วยในการตรวจสอบงบประมาณก่อนการจัดซื้อ
 4. สร้างความปลอดภัยของระบบ
 5. Function Document Inquiryสามารถตรวจสอบ Log ย้อนหลังได้
 6. ตรวจสอบความคืบหน้าของการอนุมัติได้ง่ายและชัดเจน ช่วยลดการตกค้างของงานเอกสาร
 7. สามารถเก็บข้อมูลของคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ รวมถึงข้อมูลสินค้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 8. ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 9. ช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บเอกสารและรายจ่ายส่วนเกิน


  หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ คุณกุลนิษฐ์ เนตรน้อย - ฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-972-4211-5 (5 คู่สาย) หรือ Email - sales@smartconsulting.co.th

 

>>> Click Here to Download Brochure

**สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย**
>>> ลงทะเบียนด่วน รับจำนวนจำกัด!

Schedule : Thursday, May 23, 2024
Time : 01.30 - 03.30 PM.
On Microsoft Teams Live

 
 
{ back }
 
 
 
   
 
 
 
Total Visitor: 01354854
Top 
Copyright © 2006 Smart Consulting All Rights Reserved.
site by MindDezign